Downloads

Op deze website zijn verschillende documenten te downloaden

Algemene leveringsvoorwaarden
Klokkenluidersregeling
Klachtenprocedure
Checklist arbeidsovereenkomst
Aanlevering-Nieuwe-Werknemer

VBA Teamviewer

Op deze website zijn verschillende documenten te downloaden

Download teamviewer voor Win

Download teamviewer voor Win.

Download teamviewer voor Mac.

Download teamviewer voor Mac.

Berkenrodestraat 7 - 2012 LA - Haarlem - 023 5319057
© Van Berkel Accountants 2013