Advies en ondersteuning

De AA-accountant kan zowel gevraagd als ongevraagd optreden als adviseur. Het adviseurschap heeft betrekking op een breed terrein dat in beginsel alle facetten van het ondernemerschap, maar ook van het sociaal en maatschappelijk leven van de ondernemer, kan betreffen. De Accountant-Administratieconsulent treedt hierbij op als uw allround vertrouwenspersoon. Hij signaleert, luistert, verwijst door en coördineert.

Wij denken graag met u mee, zo kunnen wij u adviseren:

  • op fiscaal of juridisch gebied;
  • over bedrijfseconomische zaken;
  • over de juiste rechtsvorm voor uw organisatie;
  • bij de afwikkeling van nalatenschappen;
  • automatiseringsvraagstukken;
  • enzovoort.

Adviseren is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Gesteund door onze jarenlange ervaring op allerlei terreinen verzorgen wij adviezen voor u.

Berkenrodestraat 7 - 2012 LA - Haarlem - 023 5319057
© Van Berkel Accountants 2013