Archief per ‘Nieuws’ Categorie:


Afschaffing urencriterium nog niet zeker

2 januari 2012 Afschaffing urencriterium nog niet zeker De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2012 een motie aangenomen – van Groen Linkser Bruno Braakhuis – waarin de regering wordt verzocht om alternatieven voor het urencriterium te onderzoeken. Deze motie heeft veel berichten in de pers opgeleverd, met daarin de mededeling dat

(Lees meer)

‘Schenking terzake des doods’ notarieel vastleggen

2 januari 2012 ‘Schenking terzake des doods’ notarieel vastleggen Veel ouders schenken vermogen aan hun kinderen door middel van een schenking onder schuldigerkenning. Het voordeel van zo’n schenking is dat die geen liquiditeiten vergt: de ouders kunnen vermogen overdragen zonder dat het hun geld kost. De schenking onder schuldigerkenning wordt daarom ook wel een ‘papieren

(Lees meer)

Toeslagensysteem via website

13 december 2011 Aanvraag en aanpassing van toeslagen vereenvoudigd door speciale website Burgers kunnen voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet hun toeslagen regelen. Het aanvragen, wijzigen of stopzetten van een toeslag via mijn.toeslagen.nl is makkelijker en overzichtelijker dan via de papieren formulieren of het bestaande elektronische programma. Toeslagensysteem De site

(Lees meer)

Samenlevingscontract opstellen voor 1 januari

13 december 2011 Ongehuwd samenwonenden moeten vóór 1 januari 2012 een samenlevingscontract opstellen! Bij de invoering van het nieuwe Successiewet per 1 januari 2010 is een aantal regels aangescherpt. Ongehuwden zijn voor de erfbelasting alleen partners als de gemeenschappelijke huishouding minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van het overlijden heeft bestaan. Partnervrijstelling Om dus

(Lees meer)

Veranderingen regelgeving ondernemers

Ondernemers laten voordeel liggen

29 november 2011 Gros ondernemers laat fiscaal voordeel liggen Bijna de helft van de ondernemers loopt met plannen om binnen nu en een jaar een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Zo’n driekwart van de ondernemers laat zich daarbij vooraf niet adviseren door hun boekhouder, accountant of belastingadviseur. Onvoldoende kennis Ruim veertig procent van de ondernemers laat

(Lees meer)

Berkenrodestraat 7 - 2012 LA - Haarlem - 023 5319057
© Van Berkel Accountants 2013